Zapraszamy na „SZOSA Uphill Challenge”

W najbliższy weekend atakujemy Przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży. Podczas organizowanego przez nas Uphill Challenge będziecie mogli zmierzyć się z podjazdem, a my zmierzymy Wam czas przejazdu, wyłaniając zwycięzcę. Trochę się pościgacie, ale liczymy przede wszystkim na dobrą zabawę.

Podjazd pod Tąpadła będzie częścią Rowerowego Otwarcia Sezonu, dwudniowej imprezy organizowanej w Masywie Slęży.  Można potraktować go jako uwieńczenie porannego Treningu z Huzarem, który zakończy się u podnóża podjazdu od strony Sadów, lub wziąć udział w samej czasówce (bo będzie to czasówka), niezależnie od pozostałych punktów programu.

Czasówka rozpocznie się o 12:30, zapisy będą przyjmowane w godz. 9:00-10:00 w biurze zawodów. Poniżej przedstawiamy regulamin imprezy. Zapraszamy!

Dołącz do wydarzenia na FaceBook’u

Rowerowe Otwarcie Sezonu

Biuro zawodów.

Trasa czasówki  2,6 km

 

Regulamin czasówki Magazynu Szosa

Rowerowe Otwarcie Sezonu w Masywie Ślęży 29.03.2015

§1

  1. Organizatorem treningu z pomiarem czasu jest Cyclemotion sp. z o.o. w organizacji, ul. Różyckiego 1C, 51-608 Wrocław
  2. Wszelkie informacje dotyczące treningu są dostępne na stronie www.magazynszosa.pl

§2

  1. Celem przeprowadzenia treningu z pomiarem czasu jest popularyzacja kolarstwa szosowego i zaawansowanej turystyki rowerowej w Polsce. Promowanie miejscowości i baz turystycznych. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  2. Trening ma charakter imprezy amatorskiej.

§3

  1. W zawodach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Osoby niepełnoletnie i osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynność prawnych muszą przedstawić pisemną zgodę swojego opiekuna prawnego do uczestnictwa w treningu.
  3. Uczestnictwo w treningu jest bezpłatne.

§4

  1. Warunkiem uczestnictwa jest:
  2. rejestracja wraz z udostępnieniem wymaganych danych osobowych i wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie na potrzeby treningu
  3. akceptacja niniejszego regulaminu
  4. w przypadku osób o jakich mowa w §3 – przedstawienia wskazanych tam dokumentów

§5

  1. rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza w biurze zawodów w dniu 29.03.2015
  2. Biuro zawodów mieści się w Sulistrowiczkach przy ulicy Parkowej
  3. zapisy będą przyjmowane od godziny 9:00 do 10:00 w biurze zawodów
  4. podczas rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia, adres mailowy, telefon kontaktowy,

§6

  1. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania sprawnego roweru w szczególności wyposażonego w dwa sprawne hamulce: jeden przedniego i jeden tylnego koła.
  2. Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania sztywnego kasku, który zobowiązany jest nosić przez cały czas poruszania się na rowerze.
  3. Uczestnik, który nie będzie posiadał sprawnego roweru lub/i kasku sztywnego nie zostanie dopuszczony do treningu.

§7

  1. Trening przeprowadzony będzie na trasie między miejscowością Sady, a przełączą Tąpadła. Dokładne miejsce startu i mety podane będzie w biurze zawodów podczas zapisów.
  2. Trening przeprowadzony będzie na trasie otwartej dla ruchu wobec czego każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
  3. Celem uczestnika jest przejechanie wyznaczonego odcinka od punktu startowego do punktu mety.
  4. Czas przejazdu mierzony jest przy pomocy aplikacji mobilnej. Wyniki treningu będą podane po zakończeniu całego treningu. Czas mierzony jest z dokładnością do jednej sekundy.
  5. Wyniki ogłoszone będą w biurze zawodów w Sulistrowiczkach po zakończeniu treningu.

§8

  1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że trening wiąże się z ryzykiem urazu, który wliczany jest do ryzyka sportowego.
  2. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na osobie i szkody majątkowe  związane z uczestnictwem w treningu.

§9

  1. Celem przystąpienia do treningu jest podanie przez uczestnika danych osobowych o jakich mowa w §5 ust 4
  2. Brak podania w/w danych uniemożliwia przystąpienie do treningu.
  3. Administratorem w/w danych jest Organizator, który będzie je przetwarzał tylko i wyłącznie na potrzeby treningu.
  4. Uczestnik wyraża zgodę na ujawnianie swojego imienia i nazwiska, numeru startowego, płci i kategorii w jakiej występował oraz uzyskanej punktacji i czasów w ramach strony www Organizatora oraz na stronach patronów medialnych imprezy.
  5. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku (fotografie, filmy) jako uczestnika treningu na stronie organizatora oraz w mediach będących patronami medialnymi imprezy.
  6. Uczestnikowi przysługuje uprawnienie do modyfikacji, wglądu i żądana usunięcia swoich danych i swojego wizerunku.

§10

  1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania treningu z przyczyn obiektywnych, w szczególności w skutek działania siły wyższej.
Written By
More from Redakcja

Poradnik przełajowca

Cyklokros ma swoją specyfikę, która dla osoby nie mającej wcześniej do czynienia...
Czytaj więcej