Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (dalej „Polityka Prywatności”)

 1. Spółka Cyclemotion Sp. z o.o. (dalej „Cyclemotion”) z siedzibą we Wrocławiu 51-627, ul. Wróblewskiego 38, NIP: 898-221-03-86 REGON: 360864345 KRS: 0000555921, o kapitale zakładowym w wysokości 150 000 złotych, traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe Cyclemotion w wersji na tablety za pośrednictwem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym stworzyła niniejszy dokument – Politykę Prywatności.
 2. Cyclemotion oświadcza, iż zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Cyclemotion w wersji na tablety przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Cyclemotion jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Cyclemotion nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Cyclemotion w wersji na tablety. Cyclemotion nie będzie również wykorzystywała jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. Cyclemotion realizując zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Cyclemotion w wersji na tablety przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Cyclemotion nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Cyclemotion w wersji na tablety.
 5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Cyclemotion nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.
 6. W przypadku pytań Klientów dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o wysyłanie maila na adres: sklep@magazynszosa.pl.

ZASADY UŻYTKOWANIA APLIKACJI MOBILNEJ „SZOSA” ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI

ZASADY UŻYTKOWANIA

 1. Cyclemotion sp. z o.o., zwany dalej Wydawcą, udostępnia użytkownikom „Szosa” w formie aplikacji mobilnej „Szosa”, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS, Android.
 2. Aplikacja „Szosa” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store, Google Play, (Microsoft Store, Amazon App Store – jeśli dotyczy) – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store)
 3. Cyclemotion sp. z o.o. udostępnia użytkownikom aplikacji „Szosa” poszczególne wydania „Szosa”, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”: a. w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów, b. w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji rocznej.
 4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.
 5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.
 6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)
 7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:

Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html
Microsoft Store: https://www.microsoftstore.com/store/msusa/en_US/DisplayTermsOfUseAndSalePage
Amazon App Store: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=201485660

POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ

 1. Wydawca magazynu SZOSA – Cyclemotion sp. z o.o. z siedzibą przy al. Jana Kochanowskiego 72 we Wrocławiu (51-601), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000555921 (dalej jako „Cyclemotion”), traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających magazyn SZOSA w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne za pośrednictwem Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeżeli dotyczy), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona.
 2. Cyclemotion oświadcza, iż zamówienie prenumeraty magazynu SZOSA w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne przez Użytkownika w ramach zakupów na platformach Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeżeli dotyczy) nie powoduje przetwarzania przez Cyclemotion jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, gdyż gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Cyclemotion nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Cyclemotion w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne. Stąd też Cyclemotion nie będzie wykorzystywał jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.
 3. Cyclemotion realizując zamówienie prenumeraty magazynu SZOSA w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne, przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).
 4. Cyclemotion nie ponosi odpowiedzialności za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Użytkownik poprzez linki zamieszczone w ramach wydań magazynu SZOSA w wersji na cyfrowe urządzenia mobilne.
 5. Cyclemotion informuje jednocześnie, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez Cyclemotion wskutek złożenia zamówienia na prenumeratę magazynu SZOSA za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej (http://magazynszosa.pl), odbywa się na zasadach określonych w odrębnej polityce prywatności opublikowanej na tej stronie.
 6. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy). Cyclemotion nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności platform dystrybucyjnych oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach platform dystrybucyjnych Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon App Store (jeśli dotyczy).
 7. Cyclemotion zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć aplikację mobilną ze swojego urządzenia mobilnego.
 8. We wszelkich sprawach określonych niniejszą Polityką Prywatności prosimy o kontakt z Cyclemotion pod adresem Cyclemotion sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 38, 51-627 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@magazynszosa.pl.