Odc. 27. Od belgijskich szos do Gravel Man. Historia oraz nowe plany Grzegorza Golonko